Logo


 

  
  

Quick Search

Search

NLP voor Kinderen

NLP voor Kinderen

In Stock

Judy Bartkowiak

We willenallendatonzekinderen kunnenopgroeien in eenveilige en gelukkigewereld waarzekunnenleren en spelen, vriendenmaken en zonderzorgenleven. Alsdattocheenswaarkonzijnvooralleonzekinderen. Helaasmakenzeveranderingenmeewaarzemoeilijkmeeomkunnen, druk die tezwaar is om teverdragen en verdrietdat we nietkunnenwegtoveren met eenknuffel. Ikhebditboekvoor u geschrevenom met uw 5-11 jarige kind meetewerken. 
Ditboekzalzeleren over Zelfvertrouwen, Doelenstellen, Hun stemming beheersen, Omgaan met kritiek, Omgaan met verandering, Omgaan met verdriet, Vriendenmaken (rapport), Leerstijlen  (VAK).
 
9781780925769
68
25th March 2014
$9.95 Quantity: 
  •  Related Products

 

 

 

 

Copyright © MX Publishing 2006-2017

Text Menu